Utleie

Sal1

Bygget rommer mye. I første etg finner man foaje, kapell og selve Storstua. I andre etg har vi kulturkontorer, kirkekontorer og flerbruksrom.

Generell informasjon om utleieobjekter i Smia flerbrukshus

Storsal

Flerbrukshusets storsal byr på flere muligheter for scene- og publikumsløsninger. Totalt sceneareal inkl. sidescener er på 90 m2. Maksimal scenestørrelse er i utgangspunktet 11 m x 6 m, men dybden på scene kan økes med 2 m hvis man spiller helt ut til første rad. Det er vanligvis flat scene, men scene kan også bygges opp. Stor port for direkte innlasting fra bil til scene. Moderne og oppdatert sceneteknisk utstyr samt komplett lyd- og lysutstyr. Publikum sitter i amfi. Her er det plass til 272 personer. Vi har 16 stol rekker med 18 plasser på hver rad (10 plasser på de to bakerste).

Ståendekonsert / Bord og stoler / stoler på flatt gulv.

Amfiet er mobilt og kan kjøres inn. Det gir oss muligheten til konsertoppsett med flatt golv for «ståkonsert». Max publikumsantall er 380. Ønsker man bord og stoler har huset 220 løse stoler + 50 bord. Salen kan enten ha 220 stoler i rekker på flatt gulv eller konferanseoppsett til 100 personer. Det er rullestolplasser foran amfi på parkett. Teleslynge for hørselshemmede dekker alle seterader i amfi.

Foaje

Foajeen kan benyttes både til småkonserter og møtearrangement. Området ligger i tilknytning til inngang og er husets vrimleområde. Her er det hyggelige sittegrupper med sofa, stoler og bord, samt et anretningskjøkken Det kan suppleres med bord og stoler for å romme flere personer. Vi rydder greit plass til 40 - 50 personer,

Flerbruksrom 2

Dette rommet passer til møter opp til 26 personer. Rommet har projektor og whiteboard tavle. Rommet kan også brukes som artistgarderobe. Det er mulig å koble opp høyttaler med lyd fra storsalen.

Flerbruksrom 3

Dette rommet passer til møter opp til 18 personer. Rommet har projektor og whiteboard tavle. Rommet kan også brukes som artistgarderobe. Det er mulig å koble opp høyttaler med lyd fra storsalen.

Utstyrsliste 2020.pdf

Smia utlånsregler 2020.pdf

Leiepriser 2020.pdf

Lysplot Smia 2019

Bilder:

Flerbruksrom 2.pdf

Flerbruksrom 3.pdf

Storsal.pdf

Garderober.pdf

Foaje.pdf

Kontakt for leie

Telefon: 64 90 63 12
Epost: smia@frogn.kommune.no